TULÁK

dvoumístný UL, hornoplošník, svařovaný trup, dřevěné křídlo