Podpora mladých talentů

Program „Talentovaná mládež“ je podporovaný dotacemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Národní sportovní agentury (NSA). Do programu může být zařazen pilot nebo navigátor do dovršení 26 let věku, dle pravidel vycházejících z Mezinárodní letecké federace (FAI) Sekce 10, bod 4.3.4 Young pilot. Program zahrnuje přípravu mladých pilotů a navigátorů pro soutěžní ultralehké
létání.

Pravidla podpory mladých pilotů

Otevřít PDF

Video o programu je ke zhlédnutí na tomto odkazu:

Zobrazit

Další videa na kanálu Czech Microlight Team:

Zobrazit

 

Výběr a příprava mladých pilotů pro soutěžní ultralehké létání, program podpory talentované mládeže

I. Cíle projektu

 • Zapojení co nejvíce mladých pilotů a navigátorů do soutěžního létání.
 • Výběr členů projektu a jejich účast na Mistrovství České republiky a
  mezinárodních soutěžích (WMC, EMC).
 • Zvýšení bezpečnosti létání členů projektu soustavným odborným vzděláváním.
 • Zajištění individuální přípravy pod vedením zkušených trenérů LAA ČR
  (instruktorů) a soutěžních pilotů.
 • Vytvoření skupin podle výkonnostních skupin, definovaných níže.
 • Na výcvikových kurzech zlepšit znalosti, dovednosti i schopnosti mladých pilotů
  a navigátorů, a dále je cíleně rozvíjet.
 • Zvýšit zájem mladistvých o létání a o využívání volného času létáním, které plně
  napomáhá zdravému rozvoji jejich osobnosti.
 • Zapojovat se do sportovních aktivit týmu.

II. Obsah projektu

1. Úvod do projektu

Svaz ultralehkého létání (Svaz UL) dlouhodobě usiluje o zapojení co největšího počtu pilotů a navigátorů do soutěžního létání. Vrcholem snažení je zejména zajištění dostatečného počtu pilotů a navigátorů pro výběr sportovní reprezentace České republiky pro mezinárodní soutěže. Nelze ovšem opomenout ani další aspekty soutěžního létání jako popularizace ultralehkého létání doma i ve světě, vytváření pozitivního obrazu ultralehkého létání v médiích, u politické reprezentace a obecně ve společnosti. Velmi významným prvkem širokého zapojení pilotů do soutěžního létání je zvyšování bezpečnosti létání zlepšováním jejich dovedností a znalostí.

Tento program cíleně zapojuje mladé piloty a navigátory do systému přípravy soutěžních pilotů, jejich vrcholem by měla být sportovní reprezentace České republiky v UL létání.

2. Výběr vhodných kandidátů

Do programu může být zařazen pilot nebo navigátor, člen Svazu ultralehkého létání ve věku 15 – 23 let včetně, či student od 24 let do dovršení 26 let. V případě dosažení 26- let během soutěže, je soutěžící považován za člena programu do ukončení soutěže. Každý kandidát musí odevzdat přihlášku „Přihláška do programu sportovně talentované mládeže“ potvrzenou vlastním podpisem nebo podpisem zákonného zástupce. Kandidáti jsou rozdělováni do tří výkonnostních skupin A, B, C.

Výkonnostní skupiny:

A – užší reprezentační tým

B – širší reprezentační tým

C – ostatní piloti zařazení do programu.

Podmínkou zařazení nových uchazečů do výkonnostní skupiny C bude účast na přípravném semináři soutěžního létání a vybraných výcvikových a vzdělávacích kurzech.
Piloti a navigátoři, kteří byli součástí programu v dřívějších letech, jsou do skupin A, B nebo C zařazeni dle dosavadní dosažené výkonnosti a jejich povinností je také se účastnit přípravného semináře soutěžního létání a vybraných výcvikových a vzdělávacích kurzů, kde následně mohou být i oporou pro nové členy, pomáhat, nabývat nových znalostí a předávat zkušenosti.

3. Přípravný seminář soutěžního létání

Seminář soutěžního létání je organizován tradičně na přelomu dubna a května formou víkendové akce. Je určen zejména pro začínající soutěžní letce, od roku 2012 je cíleně zaměřen hlavně na mladé piloty. Seminář má teoretickou a praktickou část. V teoretické části se účastníci seznámí se základními typy soutěžních úloh a zjednodušenou formou také se soutěžním řádem LAA, resp. FAI. Metodicky se probere způsob provedení letu u jednotlivých typů úloh. Praktická část je zaměřena na úvodní seznámení s vybranými typy úloh. Součástí semináře je i jednoduchá navigační soutěž.

4. Kurz navigačního létání

Kurz bude pokud možno navazovat na seminář soutěžního létání. Kurz je zaměřen na prohloubení dovedností při navigačním vedení letounu. Piloti poletí jednotlivé úlohy zpočátku s instruktorem, později samostatně. Začne se jednoduššími úlohami. Samozřejmostí je záznam letů pomocí loggerů (GPS) a jejich podrobné vyhodnocení po letu. Cílem je připravit pilota na samostatné zvládnutí komplexní navigační úlohy. Na závěr kurzu proběhne prvotní rozřazení nových pilotů do tří výkonnostních skupin (A,B,C).

5. Kurz přesnosti přistání a ekonomických disciplín

Kurz je zaměřen na prohloubení dovedností zejména v přesnosti přistání. Součástí kurzu bude i seznámení s taktikou letu a praktický nácvik letu s omezeným množstvím paliva (lety na vzdálenost a termické lety).

Piloti poletí jednotlivé úlohy zpočátku s instruktorem, později samostatně. Přistání budou zaznamenávána na videokameru za účelem kontroly přesnosti přistání a vyhodnocení nedostatků.

6. Systém přípravných soutěží a MČR

Piloti a navigátoři z programu se budou zúčastňovat soutěží podle pravidel uplatňovaných pro celý Czech Microlight Team. Na základě výsledků z těchto soutěží budou rozřazováni do výkonnostních skupin A,B nebo C.

Každoročně se uskuteční:

a) 10 soutěží zařazených do seriálu soutěží Navigačního poháru Petra Tučka (NPPT). Vybrané soutěže jsou zařazeny do seriálu Mistrovství České republiky,
b) vícedenní soutěž technických disciplín (přesnost přistání a ekonomické disciplíny) v rámci Mistrovství České republiky,
c) minimálně 3 mimosoutěžní soustředění,
d) další oficiální soutěže pořádané Svazem UL (UL Cup, ANR…)
e) semináře a kurzy pořádané Svazem UL.

7. Individuální program přípravy

V případě velmi talentovaných jedinců je možno sestavit individuální plán přípravy, který bude zohledňovat potřeby mladého pilota a možnosti příslušných instruktorů a letadlové techniky. Individuální program by měl být cílen zejména na přípravu na mezinárodní soutěže.

III. Zásady financování

Do projektu budou získávány prostředky od sponzorů a dotace z MŠMT, NSA určené pro podporu talentované mládeže. Rozpočet je připraven na zařazení deseti posádek. Projekt bude využívat svazové akce a podporu soutěžního létání (seminář, dotace benzínu na PPT).

 

Zpráva o vyhodnocení péče o talentovanou mládež ultralehkého létání 2022

Otevřít PDF