Odznaky Colibri

FAI odznaky „Colibri“ jsou výkonnostní odznaky pro piloty ultralehkých letadel. Pravidla pro jejich získání vychází z mezinárodních pravidel FAI. Plnění podmínek pro získání jednotlivých odznaků by mělo znamenat nejen to, že si po úspěšném splnění pověsíme na zeď diplom a do klopy píchneme odznak. Především by mělo vést k získávání potřebných návyků a zkušeností s jiným létáním, než je klasické poletování „kolem komína“. Hlavně přesná přistání, která si při plnění podmínek piloti dopilují, mohou znamenat významnou pomoc – a to především psychologickou – při přistávání na neznámých místech nebo v případech nouzových přistání do omezených prostorů.

Přestože získání jednotlivých odznaků Colibri nemusí být nijak zvlášť komplikované, panuje mezi velkou částí pilotů opačný názor. Proto přináším informace, které by měly všem zájemcům cestu k získání „kolibříka“ usnadnit. Je pravda, že až do roku 2011 byly některé podmínky obtížněji splnitelné. Díky tomu, že LAA ČR vyvíjela úspěšně tlak na mezinárodním poli, se podařilo dosáhnout několika změn v pravidlech. Tyto změny by měly pro řadu pilotů získání odznaků značně zjednodušit, a to při zachování úrovně požadovaných dovedností. Nově je totiž možnost splnit podmínky odznaků absolvováním soutěží organizovaných sportovní komisí Svazu UL.

Existují čtyři „stupně“ odznaků: bronzový, stříbrný, zlatý a diamantový. Může je získat kterýkoliv pilot, pokud řádně doloží splnění podmínek pro jeho dosažení a rozhodčí (pro zlatý odznak sportovní komise) splnění podmínek potvrdí. Udělení zlatého odznaku je evidováno celosvětově příslušnou odbornou komisí FAI. Diamantový odznak uděluje FAI na základě návrhů národních aeroklubů za mimořádné sportovní výkony nebo významný přínos pro létání. Diamantový odznak může být udělen držiteli alespoň stříbrného odznaku Colibri.

Všechny požadované lety musí být uskutečněny na letadle třídy R – rozumějte jakýkoliv „ultralajt“ s platným technickým průkazem a pojištěním. Pro získání odznaku není požadována sportovní licence. Splnění navigačních letů lze doložit záznamem zapisovače nebo pomocí svědků (potvrdí přistání) a rozhodčího, který potvrdí i splnění ostatních podmínek. Po dohodě je samozřejmě možno letový zapisovač zapůjčit. Všechny ostatní detaily nebo případné nejasnosti doporučuji konzultovat s rozhodčím, se kterým se dohodnete a který vám bude potvrzovat splnění jednotlivých úloh. A teď už ke konkrétním odznakům.

 

Bronzový odznak

Jeho získání by opravdu nemělo být problematické pro kohokoliv, kdo opravdu létá.
Podmínky pro získání bronzového odznaku Colibri:

a) nalétáno nejméně 20 hodin a 50 přistání
b) 3 přesná přistání do 10 m od daného bodu nebo 3 přesná přistání do přistávacího decku s motorem v chodu za nejméně 50 bodů během oficiální soutěže.
c) 1 přesné přistání maximálně do 20 m od daného středu z výšky 300m (1000 ft) AGL s plně uzavřenou připustí, nebo 1 přesné přistání do přistávacího decku s vypnutým motorem za nejméně 50 bodů během oficiální soutěže.
d) 2 navigační lety po trojúhelníkové trati o minimální délce dM x 1 (dM = vzdálenost odpovídající vzdálenosti, kterou letadlo uletí za jednu hodinu letu cestovní rychlostí), jeden s mezipřistáním v předem určeném místě, nebo účast a úspěšné dokončení 2 navigačních úloh letěných při oficiální soutěži. Lety absolvované mimo oficiální soutěž musí být sólové.

Žádost ke stažení

 

Stříbrný odznak

To už je trošku komplikovanější, ale pořád ještě realizovatelné pro většinu aktivních pilotů.
Požadavky na stříbrný odznak Colibri:
a) nalétáno minimálně 100 hodin a 200 přistání
b) 2 lety do výšky 300 m (1000 ft ) nad zemí, zastavení motoru, zatáčka o 360o a přistání do 5m od daného bodu, nebo 2 přesná přistání do přistávacího decku s vypnutým motorem za nejméně 200 bodů během oficiální soutěže.
c) 4 navigační lety o délce dM x 2 s jakýmkoliv předem deklarovaným mezipřistáním. Tratě mohou být přímé návratové (s jedním otočným bodem), nebo trojúhelníkové, nebo účast a úspěšné dokončení 4 navigačních úloh letěných v rámci oficiální soutěže. I zde musí být lety absolvované mimo oficiální soutěž sólové.
Žádost ke stažení

Zlatý odznak

Ten je dosažitelný pro piloty, kteří se létání věnují intenzivně a zapojují se i do soutěží.
Požadavky na zlatý odznak Colibri:
a) nalétáno minimálně 300 hodin
b) účast alespoň na dvou národních nebo FAI pořádaných soutěžích jako velitel letadla
c) let na vzdálenost dM x 14 podle předem deklarovaného plánu během 7 po sobě následujících dnů. Trať musí obsahovat nejméně 3 kontrolní body, kde bude osvědčen jejich průlet nebo přistání. Pouze poslední přistání může být uskutečněno v místě prvního vzletu.
d) Získat nebo již být držitelem nejméně jedné z následujících položek:
1. – kvalifikace instruktor
2. – národní rekord na UL
3. – účast na soutěži FAI první kategorie ve funkci velitele letadla (mezinárodní soutěž organizovaná FAI)
Lety musí být provedeny sólo s výjimkou letů letěných v rámci oficiální soutěže, pokud je uchazeč o odznak absolvoval ve funkci velitele letadla. Pouze lety pro splnění podmínek Zlatého odznaku mohou být letěny s dalším členem posádky.
Žádost ke stažení

 

Přehled držitelů odznaků COLIBRI

Otevřít PDF