Formuláře

Motorové padákové kluzákyMotorové závěsné kluzákyPadákové kluzákyUltralehké balonyUltralehké kluzákyUltralehké letounyUltralehké vírníkyUltralehké vrtulníkyZávěsné kluzáky
Kvalifikace

Typ formuláře:

P10 Protokol o provedených letových zkouškách

Typ formuláře:

P7 Zkušební protokol

Typ formuláře:

Kvalifikace

Typ formuláře:

Pilot
P6 Zkušební protokol

Typ formuláře:

Ostatní kvalifikace
Pilot
P11 Protokol o provedení letových zkoušek

Typ formuláře:

P8 Zkušební protokol

Typ formuláře:

P2 Registrační list

Typ formuláře:

Kvalifikace

Typ formuláře:

Osobní list kvalifikací

Typ formuláře:

P12 Zpráva o přezkoušení SLZ
P9 Protokol o provedených letových zkouškách SLZ
P5 Zkušební protokol ULL

Typ formuláře:

P4 Výstupní protokol o letové způsobilosti jednotlivého SLZ TP “P”
P3 Žádost o vystavení technického průkazu SLZ
P1 Registrační list SLZ
Žádost o registraci plochy SLZ

Typ formuláře:

Žádost o SPV
Přehled činností inspektora
Osobní list kvalifikace

Typ formuláře:

Přihláška pojištění za škody PL
Registrace do svazu LAA ČR
Přihláška LAA
Prodloužení platnosti pilotního průkazu
Žádost o SPV

Typ formuláře:

Dotazník instruktora PG

Typ formuláře:

Přehled činností inspektora
Předběžná zpráva o letecké nehodě
Osobní list PL Instruktor

Typ formuláře:

Osobní list PL Tandem pilot

Typ formuláře:

Osobní list PL Soutěžní pilot

Typ formuláře:

Osobní list PL Sportovní pilot

Typ formuláře:

Osobní list PL Pilot

Typ formuláře: