P4 Výstupní protokol o letové způsobilosti jednotlivého SLZ TP “P”