Osobní list PL Soutěžní pilot

Osobní list účastníka výcviku při základním pilotním výcviku je průkazem, který opravňuje osobu v něm uvedenou zúčastnit se praktických cvičení dle příslušné osnovy zapsaného druhu SLZ. Současně slouží k záznamu průběhu výcviku dle jednotlivých cvičení. Zápisy v Osobním listě smí provádět jen instruktor, který výcvik provedl. Záznamy v oddíle závěrečných zkoušek smí provádět jen příslušný inspektor provozu.