PILOTNÍ PRŮKAZY

aneb co je nutné dodat na rejstřík LAA, aby mohl být příslušný průkaz vydán či prodloužen.
(Veškeré podklady je možné zasílat e-mailem!
 

Vydání pilotního průkazu (po absolvování výcviku) 

 1. Osobní list potvrzený provozním inspektorem. Pokud byla pilotovi udělena úleva z výcviku, je nutné doložit kopie všech dokladů (pilotních průkazů), na základě kterých byla úleva udělena. Platnost osobního listu je 90 dnů od závěrečné praktické zkoušky.
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané určeným leteckým lékařem. Pro volné bezmotorové létání na  jednomístném PK a ZK a na jednomístném motorovém PK je možné mít prohlídku i od praktického lékaře. Platnost prohlídky je do 75 let věku pilota. 
 3. Barevná fotografie pasového formátu – označená čitelně jménem. Může být i digitalizovaná na disketě, CD nebo zaslaná e-mailem.
 4. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz), žádáte-li současně o zapsání kvalifikace, poplatky se sčítají. Při osobní návštěvě je možno provést platbu na místě v hotovosti (platební karty nepřijímáme).
 

Prodloužení platnosti pilotního průkazu  

 1. Vyplněný a podepsaný originál formuláře Prodloužení pilotního průkazu“
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané určeným leteckým lékařem. Pro volné bezmotorové létání na jednomístném PK a ZK a na jednomístném motorovém PK je možné mít prohlídku i od praktického lékaře. Platnost prohlídky je do 75 let věku pilota. Dále aktuální standardní dokladové foto, pokud je stávající foto v rejstříku starší než 10 let (prosíme elektronicky!).
 3. Doklad o úhradě správního poplatku. (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz). Při osobní návštěvě je možno provést platbu v hotovosti na místě. Platební karty nepřijímáme.
   
 4. POZOR! Pokud je platnost pilotního průkazu propadlá déle než 90 dnů, je potřeba písemné potvrzení o doporučení od provozního inspektora LAA ČR.
 

Zápis další kvalifikace do pilotního průkazu 

 1. Osobní list obsahující potvrzení provozním inspektorem LAA ČR o získané kvalifikaci.
 2. Pokud je udělena úleva z výcviku při kvalifikaci ŘL VFR, vlekař, vysazovač, instruktor, jsou potřeba kopie dokladů (pilotních průkazů) na základě kterých byla úleva udělena.
 3. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz); žádáte-li současně o prodloužení platnosti, poplatky se sčítají. Při osobní návštěvě je možno provést platbu v hotovosti na místě. Platební karty nepřijímáme.

Vydání FAI licence

Stejně jako v předešlých letech, FAI licence pro rok 2020 jsou pouze virtuální. Aktuálně vydané FAI licence pro Českou republiku najdete v tomto seznamu (seznam je průběžně aktualizován).
 

Chcete-li vystavit FAI licenci pro rok 2020, potom:

 • musíte být členem LAA ČR a zároveň Svazu paraglidingu (aktuální stav vašeho členství lze ověřit online) a mít platný pilotní průkaz (nejste-li českým občanem, je podmínkou trvalý pobyt v ČR v délce alespoň 6 mesíců)
 • měli byste být obeznámeni se Sportovním řádem FAI (nikdo vás z něj zkoušet nebude, ale jako držitel FAI licence byste o něm meli mít ponětí).
 
Splňujete-li uvedené podmínky, postupujte následovně:
 1. - vyplňte formulář https://forms.gle/TWxP8quyRtTdUYC86
 2. - zaplaťte 200 Kč na účet LAA 2800066859 / 2010 - do poznámky přidejte FAI licence 2020 - {jméno a příjmení}, např. "FAI licence 2020 - Josef Novák".

Poté vyčkejte, až se vaše FAI licence objeví ve výše uvedeném seznamu. Zpravidla to býva do 14 dnů.
Pokud je potřeba ve výjmečných případech rychlejší vydání FAI licence, kontaktujte hlavního inspektora paraglidingu Mgr. Jana Hájka (viz Kontakty LAA).

 

Vydání IPPI karty

IPPI karty pro PL a ZL kvalifikace vydávají jednotliví inspektoři provozu. Kontakty na inspektory naleznete zde.

ceníku.

 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596