PILOTNÍ PRŮKAZY

 
aneb co je nutné dodat na rejstřík LAA, aby mohl být příslušný průkaz vydán či prodloužen
 

Vydání pilotního průkazu (po absolvování výcviku)

 
 1. Osobní list potvrzený provozním inspektorem. Pokud byla pilotovi udělena úleva z výcviku, je nutné doložit kopie všech dokladů (pilotních průkazů), na základě kterých byla úleva udělena. Platnost osobního listu je 90 dnů od závěrečné praktické zkoušky.
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané určeným leteckým lékařem. Pro volné bezmotorové létání na  jednomístném PK a jednomístném motorovém PK je možné mít prohlídku i od praktického lékaře. Platnost prohlídky je do 75 let věku pilota.
 3. Barevná fotografie pasového formátu – označená čitelně jménem. Může být i digitalizovaná na disketě, CD nebo zaslaná e-mailem.
 4. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz), žádáte-li současně o zapsání kvalifikace, poplatky se sčítají. Při osobní návštěvě je možno provést platbu v hotovosti na místě. Platební karty nepřijímáme.
 

Prodloužení platnosti pilotního průkazu

 
 1. Vyplněný a podepsaný originál formuláře Prodloužení pilotního průkazu“
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané určeným leteckým lékařem. Pro volné bezmotorové létání na jednomístném PK a na jednomístném motorovém PK je možné mít prohlídku i od praktického lékaře. Platnost prohlídky je do 75 let věku pilota
 3. Dosavadní pilotní průkaz
 4. Doklad o úhradě správního poplatku. (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz). Při osobní návštěvě je možno provést platbu v hotovosti na místě. Platební karty nepřijímáme. 
 5. Pokud je platnost pilotního průkazu propadlá déle než 90 dnů, je potřeba písemné potvrzení o doporučení od provozního inspektora LAA ČR.
 

Zápis další kvalifikace do pilotního průkazu

 
 1. Osobní list obsahující potvrzení provozním inspektorem LAA ČR o získané kvalifikaci.
 2. Pokud je udělena úleva z výcviku při kvalifikaci ŘL VFR, vlekař, vysazovač, instruktor, jsou potřeba kopie dokladů (pilotních průkazů) na základě kterých byla úleva udělena.
 3. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz); žádáte-li současně o prodloužení platnosti, poplatky se sčítají. Při osobní návštěvě je možno provést platbu v hotovosti na místě. Platební karty nepřijímáme.
 4. Dosavadní pilotní průkaz.

Vydání FAI licence

Vydání FAI licence vyřizujeme pouze pro členy LAA ČR. Licenci může objednat každý člen LAA, který má zaplacený členský příspěvek a zaplacený poplatek za vydání FAI licence. Licence objednávejte na hajek@laacr.cz. K objednávce prosím přidejte prohlášení, že jste seznámeni s aktuálním řádem FAI.

Vydání IPPI karty

IPPI karty pro PL a ZL kvalifikace vydávají jednotliví inspektoři provozu. Kontakty na inspektory naleznete zde.

ceníku.

 

ONLINE SLUŽBY - PŘIHLÁSIT

objednání a úhrady přes internet, pojištění, členství, svazové...

ŠKOLENÍ PILOTŮ

aktuálně dostupná školení, kurzy, testy pro piloty

FOTOSOUTĚŽ

foťte, soutěžte, prohlížejte si fotografie

POČASÍ

Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596