TL 3000 Sirius

dvoumístný UL, hornoplošník, celokompozitový