TL – 132 Condor

dvoumístný UL, hornoplošník, svařovaná konstrukce