SKY ARROW 450 T

dvoumístný UL, hornoplošník, celokompozitový