P – 92 Echo

dvoumístný UL, hornoplošník, kombinovaná kovová konstrukce