J – 03 YETTI

dvoumístný UL, hornoplošník, svařovaná a trubková konstrukce