Představení nové vizuální podoby LAA ČR

Vážení,
do distibuce jde nové číslo časopisu Pilot. V tomto čísle se Rada LAA ČR rozhodla prezentovat novou vizuální podobu LAA ČR do roku 2024.
Vzhledem k tomu, že součástí nové vizuální podoby je i modernizace loga LAA ČR, musí být odsouhlaseno Valnými hromadami jednotlivých svazů a následně Konferencí LAA ČR.
Nová grafická podoba se nezrodila přes noc ani přes týden, proto abyste měli dostatek času na zpracování a prostudování podkladů, zveřejňujeme návrh v srpnovém čísle časopisu a také na dostupných komunikačních kanálech LAA ČR.
Důvody, proč Rada LAA přistoupila k ucelení prezntace LAA ČR najdete v článku.
Prezentaci a jednotlivé nové grafické prvky v přehledu​.
Představení nové vizuální pobodby bude také v rámci sletu LAA Sobě v Jihlavě.
Snímek obrazovky 2023-08-18 065033.png
Snímek obrazovky 2023-08-18 064147.png
Snímek obrazovky 2023-08-18 064214.png