Zápis ze Skype schůze předsednictva svazu paraglidingu ze dne 30. 5. 2024

Přítomni: Hana Dlasková, Linda Mišková, Kamil Konečný, Vít Šantrůček, David Bzirský,  Jan Doležal, Jaromír Mašek

Schůze začala 20:30

  1. Rozdělení finančních prostředků na reprezentaci z dotace NSA – letos svaz paraglidingu získal v rámci LAA ČR  887 710,00 z dotace na podporu reprezentace 2024. Předsednictvo primárně rozdělilo tyto prostředky na podporu závodů reprezentace FAI1 (ME XC, ME ACC, MS Jun, MS ACRO). Předsednictvo rozhodlo z vlastních zdrojů uvolnit 100 000 Kč pro XC reprezentaci na přípravu (reprezentace XC už dostala v březnu na superfinále PWC 144 000 Kč) a 150 000 Kč na přípravu reprezentace ACC. Prostředky na přípravu rozdělí teamleadeři. 
  2. Předsednictvo přijalo informaci o převodu finančních prostředků za rok 2023 2023 Zprava O Hospodareni Svazu Final
    Velikost : 142.6 kB Formát : PDF
  3. Předsednictvo získalo dotaci na podporu programu Mladých talentů – 223 290 Kč, team leader zaslal na předsednictvo upravený rozpočet programu Mladých talentů. Předsednictvo navržené financování schválilo, ale chce se ještě bavit s team leaderem programu o dalších možnostech. Linda Mišková navrhla uvolnit 50000 Kč z vlastních prostředků svazu a umožnit tak uspořádat zrušený tábor v Čechách pro CD tým. 
  4. Valná hromada bude 2. 11. 2024 od 10:00, po VH bude následovat vyhlášení ČPP
  5. Předsednictvo má vážného kupce na staré VW auto. O prodeji se jedná (Vítek Šantrůček)
  6. Předsednictvo probíralo prezentaci svazu paraglidingu na sociálních sítích. Převládá prezentace sportu, do budoucna se zaměřit i na programy svazu paraglidingu (Jan Doležal)
  7. Hanka Dlasková seznámila předsednictvo s průběhem závodu ME v XC paraglidingu a oznámila předsednictvu informaci o odstoupení Petra Kostrhuna ze závodu. Předsednictvo si vyžádá zprávu TL o průběhu závodu a bude situaci v XC týmu řešit na schůzce s reprezentací. 

Schůze skončila ve 23:15