Zápis ze schůze předsednictva z 8. 2. 2024

Přítomni: Hana Dlasková, Linda Mišková, Kamil Konečný, Vít Šantrůček, Jan Doležal, Jaromír Mašek

Omluven: David Bzirský

Host: Petr Kostrhun

Schůze začala ve 20:30

1/ Předsednictvo projednalo společně s Petrem Kostrhunem podmínky využívání svazového vozidla. 

  • z podmínek užívání bude odstraněna klauzule o nutnosti referentských zkoušek pro vypůjčitele
  • auto bude půjčováno primárně na závody reprezentantům (XC, ACC, H&F, ACRO) a účastníkům programu mladých talentů, toto zapůjčení bude bezplatné
  • vypůjčení auta na trénink reprezentantů a účastníkům programu mladých talentů bude se spoluúčastí 2 Kč za kilometr, jako tomu bylo doposud
  • provozní roční mandatorní náklady se budou hradit z prostředků reprezentace 

Předsednictvo stanovilo Petra Kostrhuna správcem vozidla. Podmínky se aktualizují, primární využití bude pro reprezentaci na dopravu na závody, auto nebude využíváno jako svozové pro pořádání závodů.

2/ Předsednictvo projednalo způsob prodeje starého svazového vozidla. Po konzultaci se servisním technikem bude stanovena cena a bude zveřejněn inzerát o prodeji. 

3/ Předsednictvo schválilo smlouvu o pronájmu a provozu odvijáku, který byl pořízen z investiční dotace. Provoz odvijáku bude mít na starosti Radek Václavik. 

4/ Předsednictvo schválilo návrh sportovní komise dvoustupňových mistrovských soutěží dle požadavků NSA.

Návrh pro dvoustupňovou mistrovskou soutěž – stanovení kvalifikačních kritérií:

Pilot se kvalifikuje na MČR splněním jedné z níže uvedených podmínek:

  • Umístil se v 50% pořadí v ČPP v předchozí sezoně. 
  • Umístil se v 90% pořadí v Lize XC v předchozí sezoně.
  • Umístil se v 90% pořadí na MČR XC v předchozí sezoně.
  • Při nesplnění kvalifikačních kritérií, lze požádat SK o individuální výjimku.

5/ Předsednictvo projednalo úpravy na nových webových stránkách, úprava menu, zjednodušení přístupu ke kontaktům a pověřilo Jana Doležala revizí obsahu. 

6/ Linda Mišková seznámila předsednictvo s jednáním rady LAA ČR. Nový design pilota, časopis Pilot musí mít minimálně 60 stran z technických důvodů. Pokud budete mít vhodný článek kontaktujte pilot@laacr.cz

7/ Linda Mišková seznámila předsednictvo s vývojem pojištění krádeže padákového vybavení. Předsednictvo schválilo návrh pojistné smlouvy a předalo k jednání správě LAA. Pojistka bude v nejbližší době dostupná na stránkách LAA ČR. Pozorně čtěte pojistné podmínky.

 

Schůze skončila ve 23:31