Zápis SK 13.2.2024

přítomni: Dlasková, Kricnar, Jareš, Hanč

přizván: Konečný

omluven: Polách 

začátek ve 20:30 na skype

konec ve 22:40

  • Upřesnění a změna pravidel sportovního řádu ACC 

SK se po dlouhé debatě rozhodla schválit úpravu pravidel pro celkové hodnocení ligových závodů ACC. Schválené úpravy:

  1. Upřesnění pravidla se týká složení pilotů týmu pro ligové soutěže pořádané Svazem PG.
  • nyní: nebyl řešen počet zahraničních pilotů v týmu pro celkové hodnocení seriálu ligy
  • upřesnění: Tým bude započítáván do celkových výsledků ligy ve chvíli kdy bude na konci sezóny v týmu více jak polovina pilotů české národnosti (českými piloty). Například tým se zapsanými 7 piloty na konci sezóny musí mít minimálně 4 piloty české národnosti

 

      2. Změna počítání výsledků pro celkový seriál ligy ACC která bude platná od r.2024.

  • V současné době je pro určení vítěze celkové ligy ACC počítán nejnižší dosažený počet našlapaných bodů po škrtnutí ⅓ všech výsledků. V tom případě můžeme čelit situaci, kdy celkovým vítězem ligy se stane pilot který v průběhu sezóny měl průměrné výsledky (pořadí v jednotlivých závodech) ale vyhraje celkové výsledky ligy.
  • Nový systém, který bude ohodnocavat piloty body za závod by tento problém měl řešit. Detailnější popis viz představení systému

 

Představení nového systému počítání výsledků seriálu závodů bude zveřejněn v nejbližší době.

  • Stanovení reprezentace XC 

SK se shodla na definici XC reprezentace, která se týká možnosti rozšířit reprezentaci o ženu:

Reprezentace se stanovuje dle rankingu k datu 1.1. daného roku.

Rozšířená reprezentace se stanovuje dle rankingu k datu 1.1. daného roku.

Hlavní reprezentace může být doplněna o ženu, která splňuje nominační pravidla pro soutěž FAI1. Rozšíření hlavní reprezentace o ženu schvaluje SK na návrh TL reprezentace.

Úprava bude zveřejněna v aktualizovaném dokumentu “Pravidla výběru reprezentace XCzde na starém webu.

  • Aktualizace sportovního řádu XC

SŘ XC bude v nejbližší době aktualizován v bodech týkající se kvalifikace na MČR XC.