VYDÁNÍ TECHNICKÉHO PRŮKAZU A PRODLOUŽENÍ JEHO PLATNOSTI

 

 (Veškeré podklady je možné zasílat e-mailem!

 

Vydání technického průkazu typu „P“

sériově vyráběné SLZ s vydaným „Typovým průkazem“ (ULL, MZK, MPK, ULV, ULH). Platnost 2 roky.

 1. Registrační list SLZ potvrzený inspektorem techniky LAA ČR*
 2. Výstupní protokol (potvrzuje, že letoun odpovídá typové dokumentaci)
 3. Protokol o provedených letových zkouškách
 4. Protokol o vážení letounu (mimo MPK)
 5. Protokol o ověření polohy těžiště (mimo MPK)
 6. Fotografie identifikující letoun
 7. Poplatek za vystavení technického průkazu*

Vydání technického průkazu typu „A“ nebo „Z“ (amatérská stavba)

„A“ - amatérská stavba podle schválené typové dokumentace (ULL, MZK, ULV). Platnost max. 2 roky.
“Z“ - amatérská stavba prototypového letounu (ULL, MZK, MPK, ULV). Platnost max. 1 rok.
Na rejstřík LAA ČR se musí dodat:
 1. Registrační list SLZ potvrzený inspektorem techniky LAA ČR*
 2. Žádost o vystavení TP
 3. Zpráva o přezkoušení SLZ
 4. Zkušební protokol
 5. Protokol o vážení letounu
 6. Protokol o ověření polohy těžiště
 7. Protokol o provedených letových zkouškách
 8. Fotografie identifikující letoun

*Úhrada správního poplatku na LAA ČR - možno zaplatit přímo na rejstříku v hotovosti, nebo kopie složenky typu „C“. V případě platby převodem nestačí kopie platebního příkazu, rozhodující je až záznam o došlé platbě v účetnictví LAA.

Vydání technického průkazu typu „Z“ a „A“ pro nový ZK

 1. „Registrační list SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami „protokol o provedení letových zkoušek, zpráva o přezkoušení, zkušební protokol“.
 2. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz).

Vydání technického průkazu typu „P“ pro ZK

Musí mít náš „Typový průkaz“, nebo jinou certifikaci (DHV, SHV, BSHA, …)


Nový ZK s certifikací dovezený ze zahraničí

 1. „Registrační list SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR.
 2. Doklady od výrobce (faktura-je to současně doklad o nabytí ZK) 
 3. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz).

Starší ZK s certifikací dovezený ze zahraničí

 1. „Registrační list SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami „zpráva o přezkoušení, zkušební protokol, protokol o provedení letových zkoušek“.
 2. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz).
   

Vydání technického průkazu typu „P“ MPK 

sériově vyráběné MPK s vydaným „Typovým průkazem“.
Platnost 2 roky.

Na rejstřík LAA ČR se musí dodat:

 1. Registrační list MPK potvrzený inspektorem technikem LAA ČR,
 2. Zkušební protokol MPK,
 3. Protokol o provedení letových zkoušek,
 4. Kupní smlouva, faktura v případě, že MPK uvádí do provozu inspektor techniky jiný, než IT výrobce,
 5. Doklad o úhradě správního poplatku.

Vydání technického průkazu „Z“ MPK

individuálně vyrobené MPK.
Platnost 1 rok.

Na rejstřík LAA ČR se musí dodat: 

 1. Registrační list MPK potvrzený inspektorem techniky LAA ČR,
 2. Zkušební protokol MPK,
 3. Protokol o provedení letových zkoušek,
 4. Prohlášení o původu konstrukce, popř. kupní smlouva, faktura,
 5. Doklad o úhradě správního poplatku. oklad o úhradě správního poplatku.

   

Vydání technického průkazu PK

(Vyřizuje inspektor techniky PL LAA ČR)

Prodloužení platnosti technického průkazu ULL, MZK, ULV, ULH

 
 1. Registrační list SLZ potvrzený příslušným inspektorem techniky LAA ČR
 2. Zpráva o přezkoušení
 3. Zkušební protokol
 4. Dosavadní technický průkaz (POZOR, NUTNO DODAT FYZICKY! tj. poštou, nebo přinést na rejstřík LAA ČR)
 5. Úhrada správního poplatku na LAA ČR (stejným způsobem jako při vydání TP)

 Prodloužení technického průkazu pro ZK

 1. „Registrační list SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami „zpráva o přezkoušení“ a „zkušební protokol“.
 2. Dosavadní technický průkaz (POZOR, NUTNO DODAT FYZICKY! tj. poštou, nebo přinést na rejstřík LAA ČR)
 3. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz).

 Prodloužení technického průkazu MPK

 1. Registrační list MPK potvrzený inspektorem technikem LAA ČR,
 2. Zkušební protokol MPK,
 3. Protokol o provedení letových zkoušek v případě změny PK,
 4. Doklad o úhradě správního poplatku,
 5. Dosavadní technický průkaz (POZOR, NUTNO DODAT FYZICKY! tj. poštou, nebo přinést na rejstřík LAA ČR). 

Prodloužení technického průkazu PK

Vyřizuje inspektor techniky PL LAA ČR.
 1. Dosavadní technický průkaz.
 2. Prohlášení o počtu hodin nalétaných od posledního prodloužení.  
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​