Konference LAA 2024

Detaily události

Navrhovaný program Konference LAA ČR 2024

 1. Uvítání a úvodní slovo
 2. Volba moderátora Konference, volba mandátové a volební komise a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu Konference a jednacího řádu
 4. Zpráva o činnosti LAA ČR za období od poslední Konference
 5. Zpráva Kontrolní a revizní komise LAA ČR
 6. Zpráva ředitele Správy LAA ČR o správní činnosti za uplynulé období
 7. Zpráva viceprezidenta LAA ČR
 8. Zpráva šéfredaktora o časopisu Pilot
 9. Schválení účetní závěrky za rok 2023
 10. Zpráva tajemníka LAA ČR k jednání o rozpočtu a návrhu poplatků – projednání
 11. Schválení rozpočtu a poplatků
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr