GRS 3/320 Galaxy

Raketový padákový záchranný systém