O svazu

Výhodou členství v svazu ZL je přístup k organizovaným akcím pro piloty, které se snaží rozvíjet podmínky pro létání.

Členové automaticky získávají možnost podílet se na rozhodování o fungování svazu. Snažíme se společně zajišťovat podmínky pro létání a finančně podporujeme sportovní akce a přednášky v ČR. Finančně zajišťujeme programy pro podporu sportu, například rozvoj vlekání, startů, přebalování záložních padáků. Velkou část práce na akcích v průběhu roku vykonávají aktivní členové, kteří se stávají garanty svých programů. Využíváme jak prostředky vlastní, tak prostředky pro podporu sportu z MŠMT. Svaz také financuje reprezentační team, v rámci něhož se sportovci účastní mistrovských závodů po celém světě.

Členství ve svazu závěsného létání je vázáno na členství v LAA. LAA je pověřená organizace, spravující legislativu v oblasti SLZ (sportovních létajících zařízeních). Vydává časopis Pilot, společně s aktuální leteckou mapou letových prostorů.

Důležitým benefitem je využití rámcových pojistných smluv pro létání.

Jak se stát členem?

Registraci do Svazu závěsného létání je možné udělat při Vašem přihlášení do LAA, pokud jste tak při přihlášení neučinili je možné to učinit kdykoliv později.
Členství je také možno potvrdit elektronicky, máte-li již vytvořen účet v online-službě LAA.