Člesnký příspěvek pro 2023

Ahoj,
jako mě vám přišel email se „složenkou“ na zaplacení členství v asociaci a svazu. Výše členského příspěvku pro rok 2023 je 1100 Kč namísto předešlých 950 Kč a byla odhlasována na konferenci. Naši delegáti (děkuji jim za „obětovaný“ den) ví jak jednání probíhalo a jaké je složení rozpočtu.

Krátké rozvinutí emailu, který jste dostali od prezidenta asociace:

Složení členského příspěvku se dá zjednodušeně rozdělit na tyto oblasti: správa a „svazovné“.

Ve správě je růst výdajů vlivem:
– zdražování energie a nájmu
– nárůst mezd v reakci na vysokou inflaci
– nárůst poštovních poplatků, ceny tisku (mapa, pilot)
Do této části nyní přispíváme částkou o 50 Kč vyšší. K udržení rozpočtu by to nebylo dostatečné, proto byl také upraven také ceník úkonů. (vydání licence, TK apod)

Ve „svazovném“ je nárůst o 100 Kč (tedy 200 Kč celkem).
Naše členská základna je malá tudíž ročně vygenerovala zhruba 15-16 tisíc Kč. Většinu činnosti financujeme z financí NSA. Prostředky „vlastní“ šetříme a v majetku svazu máme hlavně z našich příspěvků už cca 280 tisíc.

Tahle část byla nejdiskutovanějším bodem konference. Mnoho delegátů bylo proti tomuto navýšení. Dle mého soudu v našem případě navýšení nemá smysl. S přírůstkem 15-20 tisíc ročně stejně velkou muziku nevymyslíme. Narozdíl od velkých svazů, kde jsou tyto částku v řádek menších stovek tisíc ročně.

Byla i jiná alternativa a to zavedení svazového příspěvku (jako to má ULL), která by nenutila k plošnému zvýšení. Pro tento návrh hlasovali zástupci svazu ZL, ale konferencí neprošel a poplatek byl změněn plošně. Zvýšení musíme akceptovat.

Je pravda, že svazový příspěvek zůstával roky stejný a jeho hodnota se tak inflací snížila téměř na polovinu.

Za předsednictvo ZL můžu jen říct: „S prostředky budeme nakládat co nejlepší formou pro zachování a rozvoj létání na rogalech.“.

Pro další informace či s novými nápady nás můžete kontaktovat.

Petr