Poděkování za pomoc při záchraně pilota

Chtěl bych jménem Svazu závěsného létání poděkovat Milanu, Karolíně a Jardovi za dnešní pomoc a skvělou reakci při záchraně havarovaného paraglidu na hřebenu Ještědu.

Jarda Třeštík si za letu všiml havarovaného pilota a spojil se s pozemní posádkou (K a M). Zatímco Jarda kroužil dokud mu výška stačila, aby označil místo nehody, Milan a Kája dorazili náročným terénem k vážně zraněnému pilotovi a zorganizovali pomoc v součinnosti s LZS. (Reakční doba LZS byla v úctyhodném řádu minut!)

Doufám a věřím, že se v naší komunitě pohybuje mnoho takto pohotových parťáků, schopných efektivní reakce při kritických událostech. Asi by to udělal každý, řeknete si, ale i tak jim podlě mě patří dík za dnešní průběh události. Stejně tak patří dík LZS a záchranným složkám.

Doufáme a přejeme si, ať se zraněný pilot brzy uzdraví.

Letu zdar. Petr Polách