Podpora sportu

Dotace od Národní sportovní agentury (NSA) v roce 2023
V roce 2023 poskytla NSA Letecké amatérské asociaci ČR neinvestiční dotace na podporu sportu (zabezpečení státní sportovní reprezentace, podpora talentované mládeže a podpora činností sportovní organizace svazového charakteru) ve výši 9 921 848 Kč.
V roce 2023 NSA poskytla Letecké amatérské asociaci ČR investiční dotaci na rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů ve výši 4 813 986 Kč na pořízení majetku v celkové částce 6 146 107 Kč.
Dotace od Národní sportovní agentury (NSA) v roce 2022
V roce 2022 poskytla NSA Letecké amatérské asociaci ČR neinvestiční dotace na podporu sportu (zabezpečení státní sportovní reprezentace, podpora talentované mládeže a podpora činností sportovní organizace svazového charakteru) ve výši 11 185 199 Kč.
Dotace od Národní sportovní agentury (NSA) v roce 2021
V roce 2021 poskytla NSA Letecké amatérské asociaci ČR neinvestiční dotace na podporu sportu (podpora reprezentace svazů, podpora talentované mládeže a podpora sportovních programů svazů) ve výši 11 024 276 Kč.
V roce 2021 NSA poskytla Letecké amatérské asociaci ČR investiční dotaci ve výši 3 922 676 Kč  na pořízení majetku v celkové částce 4 614 914 Kč. 
Neinvestiční dotace MŠMT v roce 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo 23. 7. 2020 Letecké amatérské asociaci České republiky (LAA ČR) neinvestiční dotaci ve výši 5 304 310 Kč pro projekt Organizace sportu.
Neinvestiční dotace MŠMT v roce 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo 26. 2. 2020 Letecké amatérské asociaci České republiky (LAA ČR) neinvestiční dotaci ve výši 1 115 100 Kč pro sportovně talentovanou mládež LAA ČR. Dne 1. 4. 2020 poskytlo 4 079 900 Kč pro sportovní reprezentaci LAA ČR.

Neinvestiční dotace MŠMT v roce 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo 28. 3. 2019 Letecké amatérské asociaci České republiky (LAA ČR) neinvestiční dotaci ve výši 4 079 900 Kč pro sportovní reprezentaci LAA ČR a 13. 5. 2019 dotaci ve výši 1 239 000 Kč pro sportovně talentovanou mládež LAA ČR. Dne 22. 5. 2019 jsme obdrželi dotaci na organizaci sportu ve výši 5 703 559 Kč.

Neinvestiční dotace MŠMT v roce 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo 16. 4. 2018 Letecké amatérské asociaci České republiky (LAA ČR) neinvestiční dotaci ve výši 3 709 000 Kč pro sportovní reprezentaci LAA ČR a 27. 4. 2018 neinvestiční dotaci ve výši 1 239 000 Kč pro sportovně talentovanou mládež LAA ČR. Dne 2. 8. 2018 jsme obdrželi dotaci na organizaci sportu ve výši 5 864 300 Kč.
Dotace z programu IV. MŠMT 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo 30. 11. 2017 Letecké amatérské asociaci České republiky (LAA ČR) neinvestiční dotaci pro účely stanovené v programu IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení. Celá dotace ve výši 770 000 Kč je v souladu se stanovenými podmínkami určena na úhradu části nákladů souvisejících se zabezpečením údržby a provozu sportovních zařízení ve vlastnictví LAA ČR.
Dotace mimo vyhlášené dotační programy MŠMT 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo 21. 11. 2017 Letecké amatérské asociaci České republiky (LAA ČR) neinvestiční dotaci mimo vyhlášené dotační programy. Celá dotace ve výši 7 405 753 Kč je v souladu se stanovenými podmínkami určena na úhradu části nákladů souvisejících s projektem „Podpora sportovní reprezentace LAA ČR, sportovních talentů, činnost sportovních svazů spolku a podpora významné sportovní akce ME v motorovém paraglidingu 2017“.