Prvotní informace o letecké nehodě MPK ze dne 6.7.2017

Ve čtvrtek 6. července 2017 v 20:10 SELČ došlo v prostoru zahrádkářské kolonie v Lipníku nad Bečvou k nehodě motorového padákového kluzáku. Podle v současné době dostupných informací měla událost následující průběh. Pilot odstartoval na krosně s odnímatelným tříkolým podvozkem z plochy Drahotuše. V době nehody foukal přízemní vítr severovýchodního směru o rychlosti 5 – 8 m/s, který byl provázen přízemní turbulencí. Pilot podle svědectví letěl proti tomuto větru ve výšce 15 až 25 m AGL směrem od řeky Bečvy přes zahrádkášskou kolonii ke křižovatce ulic Na Bečvě a Zahradní. Pravděpodobně v důsledku závětrné turbulence za stromy a zástavbou, došlo k nesymetrickému zaklopení padákového kluzáku a k jeho přechodu do strmé sestupné zatáčky. V ní se motorový padákový kluzák střetl se střechou zahradní chatky a následně pokračoval až do nárazu do země. Při tom si pilot způsobil těžká zranění.
Na této nehodě si můžeme ukázat celý řetězec chyb, které po vzájemném nahromadění vedly až k letecké nehodě. Pilot neměl splněny zákonné podmínky pro let. Neměl již od roku 2016 platný TP a uzavřeno zákonné pojištění odpovědnosti. Neměl tedy ten den vůbec startovat. Před samým letem pilot nezkontroloval vývoj povětrnostní situace. V průběhu letu došlo ke zvýšení rychlosti přízemního větru nad limit MPK i pilota. Po té, co již odstartoval, přestože již v tu dobu musel být limit rychlosti větru na horní hranici jeho limitu, zvolil trať letu nejprve po větru s návratem proti větru. Po té, co se v průběhu letu rychlost větru ještě zvýšila, se rozhodl pro návrat v přízemní výšce, kde předpokládal zřejmě nižší rychlost větru. Zvolil trať letu co nejkratší, přestože směřovala přes obydlenou zástavbu Lipníku nad Bečvou, oblast se vzrostlými stromy a poblíž panelového sídliště. V daných podmínkach bylo zřejmé, že se jedná o prostor s pravděpodobným výskytem závětrné turbulence. Navíc se pilot rozhodl nedbat na pravidla létání ani základní ohleduplnosti vůči ostatním a letěl přes město ve výšce pod úrovní obytné zástavby. Po asymetrickém zaklapnutí neměl v tak nízké výšce již prakticky šanci jakkoliv zabránit střetu se zemí. Vážnějším důsledkům zabránila deformace odnímatelného podvozku MPK a také destrukce konstrukce střechy zahradního domku, před tím, než se střetl se zemí.
Tato nehoda nám v mnohém může být poučením. Stačilo přerušit kterýkoliv článek řetězu chyb a nemuselo k ní dojít. Zvláště varující je rozhodnutí létat v nízké výšce přímo v městské zástavbě bez ohledu nejen na obyvatele a jejich majetek na zemi, ale i na meteorologickou situaci a zákony. A to nejen legislativní, ale i fyzikální. Věřím, že se z ní dokážou poučit ti z nás, kteří občas k takové praxi mají sklony. Může to ušetřit jak nervy občanů stěžujících si na nízké létání MPK nad zástavbou, tak i zdraví nás samotných.