Předběžná ínformace o letecké nehodě UL letounu dne 23.9.2016

Předběžná informace o letecké nehodě UL letounu D8 Moby Dick ze dne 23.09.2016 u obce Dolní Němčí.
Pilot startoval z plochy u obce Dolní Němčí. Po vzletu ve stoupání došlo ve výšce cca 20 – 30 m nad terénem ke ztrátě rychlosti a pádu UL letounu.
Zranění osob: Pilot utrpěl těžká zranění, kterým na místě podlehl.
Leteckou nehodu šetří komise ÚZPLN
Zdeněk Doubek
Hlavní inspektor provozu ULL a ULK