Letecká nehoda UL letounu TST-Junior

Dne 4.8.2012 prováděl pilot přistání na plochu SLZ Kraví Hora. Při přiblížení na přistání s otevřenými vzdušnými brzdami, při rychlosti 110 km/h provedl ve vzdálenosti cca 150 m od prahu RWY 24 zkrácení pomocí skluzu. Tento vybíral ve výšce cca 10 m nad zemí. Po srovnání UL letounu došlo k jeho prosedání. Pilot zavřel vzdušné brzdy. I přes to se UL letoun dále prosedal a z výšky cca 5 m tvrdě dosednul na plocho na všechna 3 podvozková kola, 15 m před prahem RWY 24. Došlo k poškození UL letounu, který se po velmi krátkém výběhu asi 15 m zastavil těsně za prahem RWY 24. Po tvrdém dosednutí UL letounu na zem se vylomila motorová přepážka i s motorem. Došlo k aktivaci a vystřelení raketového záchranného systému.
Komentář LAA ČR.
Přesto, že si pilot myslel, a v tomto případě zkušený pilot a instruktor, že má dostatečně velkou rychlost při vybírání skluzu, nebyla to pravda. Ten den bylo velké horko, přes 30°C. I to mohlo být příčinou. Když je UL letoun ve skluzu, je to stabilní fáze letu i při malé rychlosti. Než se začne skluz vybírat, musí se UL letoun převést do sestupného letu, odpovídajícího letu při dostatečné rychlosti. Sestup musíme provést podle polohy horizontu na kabině, protože rychloměr ve skluzu nemusí ukazovat správně.
Po tvrdém dosednutí byl aktivován záchranný systém. To bylo způsobeno tím, že originální bezpečnostní lanko bylo pod sedačkou pilota nastaveno a k rukojeti do kabiny už pokračovalo lanko v bovdenu bez bezpečnostního lanka. Proto po odlomení motorové přepážky, ke které byl bovden s lankem připevněn, došlo k aktivaci záchranného systému. Upozorňujeme na to, že takovéto úpravy se nesmí provádět. Je to neodborná a nebezpečná úprava.