Vítr aktuálně

Legenda:

 Čas od posledního měření / rychlost větru < 1 m·s-1 1 – 3 m·s-1 3 – 8 m·s-1 > 8 m·s-1
 0 – 75 minut
 75 min – 6 hodin
 > 6 hodin