Novelizované znění předpisů UL 1, ULK 3 a ZL 3

Dne 25.8.2023 nabylo právní moci Rozhodnutí Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy, kterým se schvaluje novelizované znění předpisů UL 1, ULK 3 a ZL 3.
Toto schválené znění předpisů je uveřejněno na webu LAA ČR v sekci předpisy.
Jiří Koubík
Ředitel správy LAA ČR