Upozornění – plocha SLZ Zlín – Štípa

Dle aktuální informace ze dne 21. 4. 2023 se na ploše pro vzlety a přistání SLZ Zlín Štípa a v její blízkosti vyskytují překážky, které ohrožují, nebo by mohly ohrozit bezpečnost letového provozu.
Do doby jejich odstranění je plocha SLZ Zlín Štípa uzavřena.