Elektronické podání žádosti o prodloužení technického průkazu

Podobně, jako tomu je v případě možnosti prodlužování pilotních průkazů elektronickou formou, které je v ostrém provozu od května, dospěly práce na digitalizaci správy k dalšímu kroku, kterým je on-line systém elektronického podání žádosti o prodloužení technického průkazu SLZ. V listopadu proběhl jeho zkušební provoz a již teď je k dispozici v ostrém nasazení. Systém elektronického prodlužování TP je teprve prvním ze dvou kroků zamýšleného cíle, kterým je úplné on-line vystavování TP.
Elektronické podání žádosti o prodloužení TP, je možné užít prostřednictvím svého přístupu k on-line službám přístupným z menu webu LAA ČR. Prodlužovat TP SLZ může pouze jeho majitel, provozovatel nebo inspektor techniky, který má dané SLZ ve své evidenci.
Postup je po přihlášení do svých on-line služeb jednoduchý a návodný. Cílem bylo vytvořit systém, který bude, pokud možno, vést žadatele krok za krokem s maximálním eliminováním chyb.
Žadatel si v tabulce přehledu svých SLZ najde podle poznávací značky a názvu příslušné SLZ a v pravé části stlačí ve sloupci „žádost“ tlačítko „prodloužení“. Pokud žádost podává inspektor techniky, najde všechna SLZ, která má v evidenci po kliknutí na položku „SLZ ve správě“, která se nachází v levém svislém menu. Po kliknutí na „prodloužení“ u příslušného SLZ, se zobrazí nový list s názvem „Nová žádost – Prodloužení technického průkazu“.
V jeho horní části je zobrazena položka košíku služeb, tj „prodloužení TP“ jeho název a vpravo cena za úkon.
V dalším řádku musí žadatel z letadlové knihy opsat celkový nálet SLZ v hodinách. Oproti minulosti, se již nezadává nálet od poslední TP a není proto potřeba jej pracně počítat.
Dále zaklinete plátce žádosti, tj. toho, kdo obdrží pokyny k platbě a komu bude následně poštou odeslán papírový TP. Může to být buď majitel, provozovatel nebo inspektor techniky, který za něj žádost podává.
V poli „Poznámka“ je možné uvést sdělení pro pracovníky rejstříku. V případě, že plátcem žádosti je inspektor, avšak TP chce zaslat majiteli (provozovateli), je vhodné toto uvést právě sem.
Následuje vložení příloh žádosti. V současnosti systém umožňuje vložit soubory ve formátu pdf a jpg do max. velikosti 5 MB. Přílohami jsou Registrační list, Zkušební protokol, Zpráva o přezkoušení a Záletový protokol. Vždy jsou pro každý druh SLZ zobrazeny požadované příslušné formuláře. Je možné také stáhnout jejich šablony a vyplnit je, zatím však pouze po vytištění. Nakonec je možné vložit ještě další, nespecifikované přílohy, kterými mohou být např. fotografie.
Tím je téměř hotovo. Zbývá kliknout na tlačítko zcela dole „Přidat do košíku“. Tím se vygeneruje e-mail s platebními údaji s QR kódem pro platbu za službu, který odejde na email plátce žádosti.
Po proběhnutí platby a kontrole zaslaných dokumentů, rejstřík prodlouží TP a v online službách bude vygenerován nový TP SLZ ke stažení. Ten tedy můžete mít vždy pohodlně sebou ve svém všudypřítomném mobilu. Současně s tím také poštou na adresu plátce žádosti odejde papírový TP.
Nově již není podmínkou pro prodloužení TP vrácení starého TP SLZ rejstříku LAA ČR. Technické průkazy při prodlužování TP proto již nikam neposílejte.
Z uvedeného vyplývá, že je důležité vždy zkontrolovat správnost svých kontaktních údajů včetně e-mailové adresy.
Pro úplnost je potřeba dodat, že původní možnost, zaslání žádosti o prodloužení TP a potřebných dokumentů poštou nebo přímo osobně podat v rejstříku LAA ČR, zůstává samozřejmě zachována i do budoucna.
Věříme, že elektronické prodlužování technických průkazů SLZ bude pro žadatele znamenat oproti minulosti značné usnadnění. Jak již bylo naznačeno v úvodu, i dále na systému pracujeme, a věříme, že v blízké budoucnosti vám budeme moci představit také jeho další nové elektronické části. Jejich smyslem bude usnadnit a zjednodušit administrativu spojenou s provozem vašich létajících zařízení. O to více času vám potom zbyde pro sportovní létání pro radost.