Omezení ve VP v souvislosti s požáry v NP České Švýcarsko – aktualizace

Omezení ve vzdušném prostoru v souvislosti s pracemi při hašení rozsáhlých požárů v NP České švýcarsko a okolí bylo nově upraveno Opatřením obecné povahy. K tomu byly zřízeny dva dočasně omezené prostory HRENSKO a MILADA. Jejich vymezení je patrné z publikovaného OOP anebo ze zákresu v AisView. Vertikální rozsah se oproti původně publikovanému prostoru (nyní nazvanému HRENSKO) snížil na GND / FL 065 a nově k němu přibyl prostor chránící oblast tankování požárních letadel s názvem MILADA  s vertikálním vymezením GND / 4000 ft AMSL. Časově jsou omezení publikována do 2.8.2022 12:00 UTC.