Změna hlavních inspektorů provozu ULL a ULK

Ke dni 2. dubna 2024 ukončil činnost ve funkci hlavního inspektora provozu ultralehkých letounů a ultralehkých kluzáků Zdeněk Doubek, kterému i touto cestou děkuji za jeho dlouhodobé působení na této nelehké pozici. Zdeněk Doubek bude nadále působit ve funkcích inspektora provozu ULL a inspektora provozu ULK.

K témuž dni 2. 4. 2024 byli jmenováni do funkcí hlavních inspektorů provozu 

  • Ing. Jiří Krajča – hlavní  inspektor provozu ULL (ultralehkých letounů),
  • Ing. Petr Tax – hlavní inspektor provozu ULK (ultralehkých kluzáků).

 Oběma nově jmenovaným hlavním inspektorům provozu přeji do této náročné a odpovědné práce hodně sil a elánu.

 

Jiří Koubík

ředitel správy LAA ČR