Zápis ze Skype schůze předsednictva svazu paraglidingu ze dne 4. 4. 2024

Přítomni: Hana Dlasková, Linda Mišková, Kamil Konečný, Vít Šantrůček, Jan Doležal, Jaromír Mašek, David Bzirský

 

Schůze začala 20:30

1/ Prodej starého auta: zatím se půjčuje organizátorům dle stávajících podmínek, na prodej zveřejníme interát na dostupných kanálech (časopis, web, FB) – cena 195 tis, kontakt Vítek Šantrůček

2/ Přebrání nového auta zatím je u Karla Vrbenského oproti výpůjční smlouvě, Karel auto vrátí na LAA, kde si ho s novou smlouvou převezme Kosťa. Polep nového auta, výroba zadána u studia Stojkov dle nového designu.

3/ Předsednictvo projednalo rozpočet na ME v XC od Petry Slívové – předsednictvo odsouhlasilo rozpočet bez výdaje za stravné, výše stravného bude určena dle výše dotace, kterou obdrží repre od NSA, obdobně bude rozhodnuto v případě dalších FAI1 závodů

4/ Předsednictvo projednalo žádost Vlastimila Kricnara na podporu účasti reprezentantů na závody v Turecku – předsednictvo odsouhlasilo podporu 10.000 Kč pro dva piloty (Kricnar, Vachtl), žádost o podporu závodu v Kazachstánu se rozhodlo předsednictvo odložit do doby až přijdou dotace.

 

5/ Předsednictvo schválilo návrh Kláry Hadašové na správu sociálních sítí svazu (instagram a FB) a tvorbu reportů s výsledky na webové stránky LAA resp. svazu

Schůze skončila ve 23:00