Piloti hlásí požáry aneb Florian – společný projekt LAA ČR a Klubu Nebeských andělů

Teplé počasí, které se trochu nečekaně objevilo v ČR již v polovině měsíce dubna, nám připomnělo, že začíná období, ve kterém vzrůstá nebezpečí vzniku požárů v přírodě. Rádi bychom tedy opět zaktivovali a vyzvali všechny piloty.

Zúčastněte se aktivně tohoto projektu a společně prokažme, že naše létání pro radost může mít i velký celospolečenský přínos. Věděli jste, že po šesté minutě od vzniku požáru, se každou další minutou způsobená škoda zdvojnásobí? Právě přesná a rychlá informace tedy může velmi ovlivnit rozsah vznikajících škod. Díky speciálnímu zařízení spojujícímu telefonický a radiofonní hovor, kterým je Global Assistance vybavena, můžete na leteckých frekvencích pro Prahu 131,405, Brno 131,980 a Ostravu 131,905 MHz přímo komunikovat s operačním centrem IZS (integrovaného záchranného systému). Jedině takto máte jistotu, že vaše informace nebudou zkresleny. Naše prevenční činnost, která se díky stránkám www.firerisk.cz věnujícím se nebezpečí šíření požárů dokáže zaměřit na oblasti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, pak v pěkných dnech, kdy je i naše letecká aktivita největší, může zaručit, že škody od vznikajícího požáru budou minimalizovány.

Více podrobností je v samostatných článcích na webu a časopisu Pilot. Abychom mohli tuto naši aktivitu (říkejme tomu preventivní kontrola ohrožených oblastí) prokázat, potřebujeme od vás, členů naší asociace a Klubu nebeských andělů, vaše záznamy z GPS dokumentující tyto lety. Zapojit se mohou opravdu všichni, tato výzva není omezena pouze na 1200 členů Klubu nebeských andělů, ale může se přidat kdokoliv, kdo má chuť se aktivně zapojit. Právě četnost našich takto zaevidovaných letů, a tím i provedené kontroly rizikového území, jsou důkazem, že piloti, kteří se věnují svému koníčku, mají i velký celospolečenský přínos. Není to nic složitého, prostě jen pošlete záznam svého letu na email infocentrum@1220.cz a do předmětu napište „Piloti hlásí požáry“.

Vaše souřadnice a údaje za nahlášené lety budou použity pouze pro prokázání přítomnosti nad daným územím! Nikdo nebude kontrolovat přelety a výšky. Navíc data jsou anonymní a nebudou nikam dále v přesných údajích předávána! Zkrátka pouze červená trasa nad mapou poblíž nebezpečného území či požáru.

Víte, jak nejlépe postupovat v případě, že během letu uvidíte požár (nebo jinou

mimořádnou událost)?

První reakcí by mělo být ujistit se, že je pro vás bezpečné se sledováním, a případně hlášením zabývat a že svým konáním neohrozíte váš let, případně nezkomplikujete činnost složkám IZS (mohou mít ve vzduchu svůj dron!).

Následně si připravte informace, které jsou shrnuty v rámečku nahoře:

JAK NAHLÁSIT UDÁLOST:

O jaké informace se jedná a co v takovýchto případech mít připraveno k hlášení:

 • Co pilot vidí (plameny, kouř, autonehodu, havarované letadlo v terénu, padáčkáře „zavětveného“ v lese…),
 • Kde se nachází (nejlépe GPS souřadnice)
 • Kde je významný orientační bod (silnice, obec, rybník atd.)
 • Navrhnout/potvrdit, že zůstáváte ještě např. 20 minut nad událostí na frekvenci pro další možný kontakt
 • Přístup terénem – odkud je možno nejblíže zajet k incidentu, kde jsou polní cesty, atd.)

 

 

 

Fire risk jsou oficiální internetové stránky zobrazující na mapě České republiky oblasti různých stupňů rizika šíření požárů. Můžete si také přepnout mapu na zobrazení rizika vzniku požárů na webu www.firerisk.cz

 

Kompletní návody najdete v článcích v časopisu Pilot 7/2023 (str. 19) a 10/2023 (str. 14-15). Zde jen stručný přehled:

JAK TO FUNGUJE:

 1. Na webu www.firerisk.cz se seznamte s mapou zobrazující stupeň nebezpečí vzniku požáru
 2. Před letem zapněte jakýkoliv záznam GPS – jedině díky záznamu můžeme projekt prezentovat
 3. Pokud objevíte událost (požár), volejte frekvenci Nebeských andělů (Doprava Praha 131,405; -Brno 131,980; -Ostrava 131,905 MHz), pokud se vám nepodaří, spojit zkuste zavolat mobilním telefonem na číslo 800 122 012
 4. Operátor vás propojí s pracovištěm hasičů – vše probíhá v otevřené řeči!
 5. Teprve nyní hlaste událost – komunikujete přímo s hasiči!
 6. Po přistání zašlete váš GPS záznam na e‑mail: infocentrum@1220.cz. (předmět „Piloti hlásí požáry“)

 

ZÁKLADNÍ ZÁCHRANÁŘSKÉ PRAVIDLO:
SVOU SNAHOU POMOCI NESMÍM NIKDY OHROZIT SEBE ČI OSTATNÍ A TÍM ZKOMPLIKOVAT CELOU SITUACI!

ZÚČASTNĚTE SE AKTIVNĚ TOHOTO PROJEKTU A SPOLEČNĚ PROKAŽME, ŽE NAŠE LÉTÁNÍ PRO RADOST MŮŽE MÍT I VELKÝ CELOSPOLEČENSKÝ PŘÍNOS!

Kde se přihlásím do Klubu nebeských andělů?

www.na1220.cz