Aktualizace Sportovního řádu Svazu MPG

Předsednictvo aktualizuje Sportovní řád, který byl naposledy editován v roku 2019.

Lze nahlédnout na změny, které jsou zvýrazněny přímo v textu Sportovního řádu.

Organizační řád Svazu Motorového paraglidingu v bodě 4.2.1.8. říká, že Předsednictvo pravidelně aktualizuje Sportovní řád k datu 31.3. daného kalendářního roku.

Začali jsme tedy letos v předstihu, ať pořadatelé závodů, mají pro letošní rok jasná pravidla. Moc rádi bychom letos pokračovali v Českém poháru motorového paraglidingu ČPMP, který jsme loni po velice dlouhé odmlce opět oživili.

Pevně věříme, že se letos připojí k žádostem také pořadatelé, kteří stále doposud váhali.

Přihláška k pořádání závodu je zde.

 

Za předsednictvo

Richard KAŇOK