Seminář pro všeobecné letectví 2023

Dne 14. 1. 2023 v sídle ŘLP, IATCC Jeneč, proběhl tradiční seminář, ve kterém jsou našimi předními leteckými institucemi a odborníky každoročně prezentovány nové a důležité informace pro všeobecné letectví. Letos byl seminář po kovidové pauze opět prezenční. Vybrané informace ze semináře obvykle prezentují vaši instruktoři na „zimních školeních“. Záznam přednášek můžete shlédnout i sami na následující stránce, kde jsou rovněž ke stažení prezentace jednotlivých přednášejících:
Zde je přehled přednášek včetně časů, kdy v záznamu začínají