Pozvánka na Valnou hromadu 2022

Všichni členové Svazu závěsného létání jsou srdečně zváni na výjimečně důležitou valnou hromadu Svazu zl.
Přijeďte navrhnout a probrat s kamarády témata, která řeší kam by závěsné létání mělo dále směřovat.
Letošní VH bude volební.
Chcete-li zachovat stávající směřování závěsného létání, nebo podpořit nějaké nové, jiné směřování, přijďte!

Datum konání VH: sobota 12. listopadu 2022 od 10:00
Adresa konání VH: Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289,
102 00 Praha 10

Zkontrolujte si prosím zda-li jste členy Svazu zl. Zjistíte například po přihlášení na stránky https://sprava.laacr.cz/ Nejste-li členy Svazu zl, nebudete mít hlasovací právo ani jiná práva plynoucí z členství.

Prosím registrujte se na VH abychom věděli počet obědů a sezení.
https://forms.gle/B8HoDB2a8AHS5if76

Navrhovaný Program VH a předběžný harmonogram:
10:00 – prezentace členů.
10:30 – moderátor Petr Čejka zahájí VH, uvítání.
10:40 – volba dvou komisí, mandátové a volební komise (dva členové) a návrhové komise (dva členové).
10:50 – návrh programu VH, případné hlasování o doplnění programu VH, schválení programu VH.
11:00 – zprávy: 1. Aleš Trtil za správu LAA ČR, 2. Dan Vyhnalík za inspektory techniky, 3. Zpráva o činnosti předsednictva a události ve svazu.
12:30 – oběd
13:30 – vyhlášení vítězů Poháru ZL, předání cen.
13:45 – zahájení diskuze a hlasování o návrzích plynoucích z diskuze, návrh cílů a úkolů pro období funkce nového předsednictva.
14:30 – přihlášení a krátké představení kandidátů na člena předsednictva (max 5 min/ kandidáta).
15:40 – návrh kandidáta na Prezidenta LAA ČR
15:45 – přestávka na čaj/limo/kávu a dezert.
16:00 – volba členů předsednictva.
16:15 – volba delegátů na Konferenci LAA ČR.
16:30 – přijetí usnesení VH a ukončení VH.