Prodloužení dočasně omezených prostorů HRENSKO a MILADA

Na základě žádosti LS PČR jsou prodlouženy dočasně omezené prostory HRENSKO a MILADA do pátku 12. 8.2022. Vertikální a horizontální vymezení prostorů zůstává zachováno.

Pro aktuální informace sledujte AisView.