Dočasně omezený prostor České Švýcarsko

K zabezpečení leteckého hašení lesního požáru NP České Švýcarsko byl publikován dočasně omezený prostor České švýcarsko. Horizontálně je vymezen kružnicí se středem 3 km severozápadně od Hřenska (505350,00N 0141259,00E) o poloměru 10 NM (18,52 km); vertikálně GND / FL 105. Do prostoru je vstup povolen pouze vojenským a policejním letům, dále SAR, HEMS a letadlům hasičského záchranného sboru.
Prostor je publikován zprávou NOTAM X0843/22 s platností do 31.7.2022. Pro část dočasně omezeného prostoru zasahujícího německý VP, byl německou stranou publikován odpovídající NOTAM (EDMM D2187/22).
K získání aktuálních informací sledujte AisView.