Prohlášení LAA ČR k situaci na Ukrajině

Pro LAA ČR, která stojí na demokratický principech, je aktuální situace na Ukrajině, kde jsou zadupávány základní lidské svobody, nepřijatelná. Svoboda je pro naše létání pro radost naprosto zásadní. Bez svobody by Letecká amatérská asociace nemohla vzniknout.

V návaznosti na dramatické události na Ukrajině se Letecká amatérská asociace ČR v oblasti sportu připojuje ke stanovisku mezinárodní letecké federace FAI, jehož český překlad naleznete zde. Zároveň vyjadřujeme souhlas a podporu opatřením Národní sportovní agentury vyjádřeným v tomto prohlášení.
Aleš Trtil
Letecká amatérská asociace České republiky
prezident