Letecké mapy v roce 2022

Asociační „pětistovka“

I v roce 2022 LAA ČR připravila pro všechny svoje členy vydání letecké mapy v měřítku 1:500 000. Tato mapa všem členům LAA přijde s březnovým Pilotem, jehož distribuce byla pozdržena do dodání mapy. Letošní proces vydávání map je totiž zásadně poznamenán výpadkem na straně dodavatele tohoto díla. Bohužel zdravotní indispozice, která zapříčinila tento výpadek na poslední chvíli těsně před finálními korekturami map, je dlouhodobější. Vedení LAA ČR se rozhodlo nečekat a přistoupilo k nouzovému řešení. Skutečnost, že v mapě nedošlo oproti předchozímu vydání k zásadnějším změnám čar v zobrazovaném vzdušném prostoru, nám umožnila zapracovat změny ručně (nová letiště/plochy SLZ, změny frekvencí, směrů drah a podobně). Doufáme, že oceníte změnu v podobě použití kvalitnějšího papíru, neboť toho, který jsme dlouhodobě používali, je aktuálně nedostatek.
Naprosto odlišná situace je však ohledně mapy 1:200 000, která je součástí rozšířeného balíčku pro členy Svazu ultralehkého létání. Letos členové Svazu UL kromě Databáze letišť očekávají mapu „dvoustovku“ v podobě mapových listů, které se pravidelně střídají s formou leteckého atlasu.
K přesnějšímu vyjádření k nastalé situaci předávám pomyslné pero předsednictvu Svazu UL.
Aleš Trtil, prezident LAA ČR

Mapa 1:200 000 Svazu UL

Jak uvedl prezident výše, Svaz UL to s mapou 1:200 000 má výrazně složitější, členská základna Svazu UL si na valné hromadě odsouhlasila i nadále tradiční střídání provedení leteckého atlasu a pěti mapových listů, tomu odpovídá i průzkum, který dělal předseda Svazu UL létání Jiří Nečas v loňském roce, ve kterém mimo jiné respondenti (258 členů, což je cca 10 % platící členské základny) odpovídali, že preferují ve 44 % formu atlasu a v 56 % formu mapových listů. Takže i zde se potvrdilo, že střídání má nadále smysl. Letos měla být na „pořadu dne“ mapa v provedení listy, ovšem jak již bylo zmíněno, tak zpracovatel mapového díla je zdravotně indisponován a není schopen zpracovat mapy v podobě listů. Předsednictvo řešilo nelehkou otázku, co s tím, měli jsme možnost udělat reedici loňského atlasu, ale vzhledem k tomu, že změn oproti loňsku je poskrovnu, tak to nedávalo smysl, i vzhledem ke zbytečnému spotřebovávání papíru pro produkt, který již všichni mají. Další možností bylo mapu pro tento rok nevydat vůbec, tato varianta je sice možná, ale přejeme si, abychom členům za členský příspěvek, který je již ve většině případů od členů odeslán, poskytli něco, co smysl dává. Při jednání o nastalé situaci s Patrikem Sainerem, který je dodavatelem letecké vrstvy pro naše mapy a také vydavatelem Databáze letišť, vyvstala třetí varianta, a to zajištění licence aplikace Databáze letišť pro chytré telefony a tablety jak pro platformu iPhone/iPad, tak pro Android. V aplikaci najdete nejen zcela kompletní údaje z Databáze letišť, ale také kvalitní letecké mapy v měřítku 1:1 000 000, 1:500 000 a 1:200 000 a navíc také kompletní AIP ČR. Aplikace pracuje jako GPS navigace a vaší aktuální polohu zobrazuje v letecké mapě, umí základní navigační výpočty – vzdálenost, kurz a čas letu, umí navigovat k požadovanému cíli a také obsahuje aktuální letecké meteorologické informace přímo z ČHMÚ. Více o celé aplikaci se dále rozepíše autor Patrik Sainer.
Tato třetí varianta je pro nás jako předsednictvo Svazu UL nejschůdnější, a je třeba zdůraznit, že se jedná o mimořádné a jednorázové řešení. Součástí této varianty je i změnový list, který bude přibalen do „papírové“ Databáze letišť, (ta je standardní součástí členského příspěvku už více jak 21 let). Na tomto změnovém listu budou vypsány změny pro možné provedení ruční opravy stávajícího leteckého atlasu vydaného v loňském roce, a tím budeme mít aktualizované mapy pro lety v roce letošním.
Na stejném listu bude vytištěn také unikátní kód a popis jak si stáhnout a aktivovat Databázi letišť pro telefony a tablety.
Tímto se členské základně Svazu UL létání velice omlouváme, za nesplnění programu, který nám VH určila, ale věříme, že tímto řešením budou potřeby pilotů zajištěny a navíc se můžeme seznámit i s novým produktem na českém trhu.
Za předsednictvo Svazu UL
Michal Seifert

Balíček pro členy Svazu UL v roce 2022

Velmi mne mrzí, že se vydání leteckých map LAA dostalo letos do obtížné situace a ještě více zdravotní problémy mého kolegy z PLANstudia. Na druhou stranu jsem však rád, že jsem mohl Svazu UL nabídnout alternativu, se kterou bude snad většina členů – pilotů spokojena, za své členské příspěvky dostanou kvalitní produkt a navíc za zcela bezkonkurenční zvýhodněnou cenu. Piloti, kteří trochu sledují dění okolo mobilních aplikací pro létání, jistě zaznamenali, že již mnoho let za Databázi letišť slibuji novou moderní mobilní aplikaci. Práce na nové aplikaci se protáhly na neskutečných 6 let (podepsala se na tom jak moje prvotní nezkušenost coby zadavatele, ale také neprofesionalita některých dodavatelů, kterých jsem za těch šest let vystřídal několik a bohužel dokonce i zlý úmysl uškodit celému projektu). Nakonec jsem však našel skvělého a spolehlivého dodavatele a konečně je nová aplikace dostupná. A jsem přesvědčen, že stojí za to. Samozřejmě není tak erudovaná jako třeba SkyDemon, ale na druhou stranu je její ovládání mnohem přímočařejší a jednodušší. Hlavní deviza je však v obsažených datech a integraci důležitých datových zdrojů do jednoho produktu – na jedno místo. V letošním březnovém Pilotu naleznete stručné představení této nové aplikace Databáze letišť.
Unikátní licenční číslo pro aktivaci aplikace na jednom tabletu a zároveň na jednom telefonu najde každý člen Svazu UL vložené ve svém výtisku Databáze letišť 2022.
Patrik Sainer,
vydavatel Databáze letišť