Otevření nebe – aktualizace o výjimkách z mimořádného opatření ke sportovnímu létání

Dne 6. dubna 2020 bylo vydáno aktualizované Mimořádné opatření, které ve výjimkách výslovně povoluje sportovní letectví. Dle tohoto opatření tedy můžeme volně létat, za předpokladu splnění uvedených požadavků. Prosíme piloty o přihlédnutí k aktuálnímu nouzovému stavu. Buďte prosím ohleduplní a přizpůsobte své sportovní letecké aktivity dle svého nejlepšího uvážení s ohledem na ochranu zdraví svého i ostatních.

Svaz ZL děkuje jednajícím zástupcům z LAA za aktivní přístup k situaci.

Těším se na společná setkání pod oblaky, budťe zdrávi a letu zdar!

Petr Polách