Valná hromada 2019

Všechni členové Svazu závěsného létání jsou srdečně zváni na vyjímečně důležitou valnou hromadu Svazu zl.
Přijeďte navrhnout a probrat s kamarády témata, která řeší kam by závěsné létání mělo dále směřovat.
Letošní VH bude volební. Mnozí z členů současného předsednictva již kandidovat nebudou. Bude proto třeba najít nové kandidáty a z nich zvolit nové předsednictvo.
Chcete-li zachovat stávající směřování závěsného létání, nebo podpořit nějaké nové, jiné směřování, je vaše účast takřka povinná.

Datum konání VH: sobota 16. listpadu 2019
Adresa konání VH: Zámeček 456 Hradec Králové 500 08 více info u Lenky Trojanové 736 446 508

Zkontrolujte si prosím zda-li jste členy Svazu zl. Zjistíte například po přihlášení na stránky https://sprava.laacr.cz/ Nejste-li členy Svazu zl, nebudete mít hlasovací právo ani jiná práva plynoucí z členství.

Hlavní program začne v:
10:00 – prezentace členů.
10:30 – moderátor Petr Čejka zahájí VH, uvítání.
10:40 – volba dvou komisí, mandátové a volební komise (dva členové) a návrhové komise (dva členové).
10:50 – návrh programu VH, případné hlasování o doplnění programu VH, schválení programu VH.
11:00 – zprávy: 1. Aleš Trtil za správu LAA ČR, 2. Dan Vyhnalík za inspektory techniky, 3. Petr Tuček o činnosti předsednictva – úvod, 4. Petr Polách shrnutí sportovní činnosti reprezentačního týmu, 5. Lenka Trojanová školy závěsného létání a propagace, 6. Petr Čejka o MČR a vývoji v nereprezentační sportovní činnosti, 7. Petr Beneš technický stav reprezentačních křídel a konkurenceschopnost reprezentační techniky.
12:30 – oběd formou občerstvení v foyer hvězdárny (čočkový salát s vlašskými ořechy, kuřecí řízek se zeleninou, nealko. nápoje).
13:30 – vyhlášení vítězů Poháru ZL, předání cen.
13:45 – zahájení diskuze a hlasování o návrzích plynoucích z diskuze, návrh cílů a úkolů pro období funkce nového předsednictva.
14:30 – přihlášení a krátké představení kandidátů na člena předsednictva (max 5 min/ kandidáta).
15:45 – přestávka na čaj/limo/kávu a dezert. 16:00 – volba členů předsednictva.
16:15 – volba delegátů na Konferenci LAA ČR.
16:30 – přijetí usnesení VH a ukončení VH.

Doprovodný program: Před, v přestávkách a po skončení jednání VH bude v kostkárně hvězdárny probíhat přebalování záložních padáků. Pro členy Svazu zl hrazeno. Po skončení jednání VH se odebereme do Restaurace Na Biřičce (jako loni) ke kuloárnímu pokecu o všem možném.

Obecná doporučení: Pokud budete chtít vystoupit s příspěvkem do diskuze, nezapomeňte na pravidlo „tři krát tři minuty“. Každý jednotlivec se může k jednomu tématu vyjádřit maximálně třikrát a každé z vyjádření může trvat maximálně tři minuty. Pokud plánujete kandidovat na člena předsednictva, připravte si krátkou maximálně pětiminutovou řeč o vás a vaší představě činnosti v předsednictvu. Pokud máte nějaký nápad, připomínku, určitě nám napište.