Prvotní informace o nehodě MPK ze dne 28.8.2016

28.8.2016 došlo v 6:45 v blízkosti obce Rybné ke smrtelné nehodě motorového padákového kluzáku. Pilot odstartoval z letiště Jihlava ráno po skončení sletu LAA soběspolečně s několika jinými piloty MPK v cca 6:30. Na místě startu v tu chvíli foukal východní vítr o rychlosti do 2 m/s. Ve výšce 300 m byla rychlost větru již přes 10 m/s; přičem od cca 30 m byl provázen turbulencí. Společně letěli východním směrem. Ostatní piloti MPK však v průběhu letu vyhodnotili podmínky jako nevhodné a vrátili se zpět na letiště. Pilot pokračoval sám v letu ve výšce přibližně 70 m AGL dále proti větru východním směrem. V cca 7:00 byl MPK a pilot nalezen projíždějícím řidičem bez známek života 7,5 km od letiště u silnice cca 100 m severně od obce Rybné .
Podle informací, které jsou dosud k dispozici je zřejmé, že pilot letěl se zcela vypuštěnými trimy na padákovém kluzáku s autostabilním profilem a v okamžiku nárazu se nacházel v pravé sestupné zatáčce o velkém náklonu. Motor v okamžiku nárazu pracoval ve vysokých otáčkách. Místo nehody se nacházelo asi 300 m za kopcem o převýšení cca 50 m, který velmi pravděpodobně v době nehody generoval závětrný vír, v jehož předpokládaném umístění se nacházelo i místo nehody.
Použitý vrchlík s autostabilním profilem v odtrimovaném režimu, umožňil pilotovi let v turbulentním ovzduší, které ostatní piloti s klasickými vrchlíky vyhodnotili již jako nevhodné a vrátili se zpět. Avšak i takové křídlo má své limity, které byly zjevně v tomto případě překročeny. Je velmi důležité znát limity křídla, ale i své omezení a správně je za letu vyhodnocovat. Let v turbulenci a závětrném rotoru mohou bezprostředně ohrozit život pilota. Je nezbytné včas takové podmínky správně vyhodnotit a neletět v nich, popřípadě let ukončit bezpečnostním přistáním. Je potřeba mít na vědomí, že pokud pilot letí na autostabilním vrchlíku v odtrimovaném režimu, může díky stabilitě vrchlíku nesprávně vyhodnotit letové podmínky.