Narušení CTR LKTB

Prostřednictvím Ústavu pro zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) jsme obdrželi následující hlášení o incidentu:
ÚZPLN obdržel od ATS oznámení  incidentu, ke kterému došlo dne 24. 10. 2015 v průběhu letu vrtulníku R 44, OK-EIN, kdy se nacházel uvnitř CTR Brno-Tuřany (D, 5000 ft AMSL/GND) v Alt. 1700 ft  a PIC ohlásil na úrovni městské části Modřice, přibližně 3 NM jihozápadně letiště Brno-Tuřany, minutí s motorovým paragliderem (MPK) bílé barvy v hladině, který byl nad ním a mohl mít přibližně Alt. 2000 ft a směřoval k letišti. Následně TWR pomocí dalekohledu byla schopna uvidět paraglider, který zatočil a směřoval směrem na jih ve směru na bod Whisky. Informace o neznámém provozu – MPG byla předávána ostatním letadlům po dobu cca 30 min, provoz MPG sledován z TWR dalekohledem až do opuštění CTR na úrovni bodu Whisky.“
Po kontaktování pilota vrtulníku, jsme zjistili, že se jednalo o motorovou padákovou tříkolku s vrchlíkem převážně bílé barvy. Podařilo se také zajistit snímek radaru z doby události, na kterém je patrná poloha vrtulníku.
V průběhu šetření bylo zjištěno, že se nejedná o některého z pilotů MPK sdruženého v místní komunitě.
Tento případ narušení CTR motorovým padákovým kluzákem považujeme za nebezpečné hned z několika důvodů. MPK na obrazovce sekundárního radaru není vidět.  Piloti letadel pohybující se v CTR předpokládají, že se zde nebude vyskytovat nehlášený provoz. Mohou jej spatřit pouze vizuálně. Navíc MPK je, zejména na vstřícných kurzech, má velmi malou siluetu a lze snadno přehlédnout, a to zvyšuje nebezpečí strážky. Pilot MPK, i přes to, že by zahlédl blížící se velký rychlý letoun, se není vzhledem ke svým možnostem schopen účinně vyhnout. Ohrožuje tak život, nejen svůj, ale i posádky a cestujících ostatních letadel.
Místní piloti MPK se snaží udržovat korektní vztahy s letištěm Tuřany a takovýto jedinec maří dlouhodobě budovanou důvěru.

151024 OKEIN x paraglide_resize.png