Poplatky

Ceník poplatků za služby poskytované LAA ČR pro rok 2017, schválený 26.11.2016

  Pilotní průkazy Cena vč. DPH
1. Vydání pilotního průkazu ULL, MZK, ULK, ULV, ULH, MPK 1 500 Kč
2. Vydání pilotního průkazu PK, ZK 1 800 Kč
3. Prodloužení platnosti PP ULL, MZK, ULK, ULV, ULH, MPK 300 Kč
  a PP PK, ZK s kvalifikací tandem  
4. Prodloužení platnosti PP PK, ZK* 50 Kč
5. Zapsání kvalifikace 150 Kč
6. Vydání duplikátu PP 100 Kč
7. Poplatek za přezkoušení v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti 1 000 Kč
  *jednorázově za všechny odbornosti současně prodlužované  

  Průkaz navijákaře Cena vč. DPH
8. Vydání průkazu navijákaře 100 Kč
9. Zapsání kvalifikace 100 Kč
10. Prodloužení platnosti průkazu 100 Kč

  Technické průkazy a typové průkazy Cena vč. DPH
11. Vystavení TP ULL,ULV,ULH, ULK, MZK 2 000 Kč
12. Vystavení TP ZK, MPK 600 Kč
13. TP PK typu „Z“ 200 Kč
14. TP PK typu „P“ 100 Kč 
15. Prodloužení platnosti TP ULL,ULV,ULH, ULK, MZK 750 Kč
16. Prodloužení platnosti TP ZK, MPK, navijáků 300 Kč
17. Vydání duplikátu TP 100 Kč
18. Změna v TP (majitel, vrchlík, naviják, atd.) 150 Kč
19. Typové průkazy SLZ ULL,ULV,ULH, 40 000 Kč
20. Typové průkazy SLZ ULK, MZK 20 000 Kč
21. Typové průkazy SLZ ZK, PK, MPK 5 000 Kč
22. Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ULL, ULV, ULH 50 000 Kč
23. Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ULK, MZK 25 000 Kč
24. Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ZK, PK, MPK 10 000 Kč
25. Typové průkazy - vrtule, motory, postroje atd. 10 000 Kč
26. Vydání technického průkazu způsobilosti navijáků/odvijáků 1 000 Kč
27. Změna typového průkazu 1 000 Kč
28. Významná změna typového průkazu 4 000 Kč
29. Potvrzení o neregistraci SLZ nebo potvrzení o výmazu z evidence pro prodej SLZ do zahraničí 2 000 Kč
30. Anglická verze typového certifikátu 2 000 Kč
31. Typový průkaz pro záchranné padáky 5 000 Kč
32. ​Typové průkazy - naviják, odviják 4 000 Kč​
33. Obnova registrace SLZ cizích státních příslušníků, po předchozím výmazu z evidence 7 500 Kč
34. Typový průkaz raketových záchranných systémů 20 000 Kč
35. Záloha při žádosti o typový průkaz ULL, ULV, ULH, 25 000 Kč
36. Záloha při žádosti o typový průkaz ZL, PK, MPK, MZK,ULK 10 000 Kč
37. Záloha při žádosti o typový průkaz - motory, vrtule, postroje atd. 7 000 Kč
38.​ ​Vystavení exportního certifikátu pro ultralehký letoun 55 000 Kč​

  Oprávnění Cena vč. DPH
39. Vystavení - Středisko pilotního výcviku 3 000 Kč
40. Vystavení - Půjčovna SLZ 3 000 Kč
41. Vystavení - K výrobě, opravám, zkušebnictví a dovozu SLZ a jejich dílů 3 000 Kč
42. Změna v Oprávnění 100 Kč
43. Prodloužení platnosti Oprávnění 2 000 Kč
44. Anglická verze Oprávnění 1 000 Kč
45. Roční paušální poplatek za Oprávnění k výrobě, opravám, zkušebnictví a dovozu SLZ a jejich dílů:  
45a U firem bez zaměstnanců 1 000 Kč
45b U firem do deseti zaměstnanců 3 000 Kč
45c U firem do dvaceti pěti zaměstnanců 7 000 Kč
45d U firem nad dvacet pět zaměstnanců 15 000 Kč

  Další výkony Cena vč. DPH
45. Paušální poplatek za služby poskytnuté do zahraničí 500 Kč
    cena bez DPH 
46. Započatá hodina práce hlavního inspektora 600 Kč
Ceník příspěvků a dalších plateb v Letecké amatérské asociaci ČR pro rok 2017

  Členské příspěvky Cena vč. DPH
1. Členský příspěvek ** 750 Kč
2. Registrační poplatek nového člena 50 Kč
** Členský příspěvek nového člena včetně registračního poplatku:
  Od 1. 4. 750 Kč
  Od 1. 7. 600 Kč
  Od 1. 10. 500 Kč
​3. ​Členský příspěvek pro členy mladší 15 let 200 Kč​

  Svazové příspěvky Cena vč. DPH
1. Svaz UL - svazový příspěvek 500 Kč

  Další platby Cena vč. DPH
1. Všechny směrnice, brožury a učebnice, atd. dle ceníku zásob
2. Kopie 1 strana 2 Kč
3. Kopie 2 strany 3 Kč
4. FAI licence 200 Kč
5. Duplikát členského průkazu, pojištění 50 Kč
Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596