Typ předpisu: Výcviková směrnice
Odbornost: Ultralehké vrtulníky

View all prescriptionsPowered paraglidersPowered hang glidersParaglidersUltralight balloonsUltralight glidersUltralight aircraftUltralight autogyrosUltralight helicoptersHanging gliders
UH 3
Ultralight helicopter pilot training syllabus

Type of prescription:

Download