Změna kmitočtového kanálu SLZ plochy Částkovice 120,410

Dne 12. 6. 2024 dojde ke změně kmitočtového kanálu SLZ plochy Částkovice LKCAST na frekvenci 120,410 , ČÁSTKOVICE RADIO.

Prosím, nezapomeňte provést také manuální aktualizaci této změny ve všech svých relevantních mapách a navigačních systémech.

 

Děkuji

Hlavní inspektor provozu ULL
Jiří Krajča