Aktivita AČR bude probíhat ve dnech 22., 23., 24., 25.4. 2024

 informaci o plánované činnosti AČR u hranic se Slovenskem. Aktivita bude probíhat ve dnech 22., 23., 24., 25.4. 2024 v prostorech BOCANOVICE a HORNI LOMNA. Jedná se lety UAS a fotografování u státní hranice ČR.

22.4. bude probíhat činnost od 0700 do 1700UTC, 23.4. od 0600 do 1700UTC a 24.4. od 0600 do 0900UTC v prostoru BOCANOVICE .

23., 24., 25. 4. bude probíhat činnost od 0700 do 1500UTC v prostoru HORNI LOMNA.

 

BOCANOVICE:

PSN 493239,69N0184243,79E (1,8NM SW BOCANOVICE) – PSN 493344,81N0184840,62E (PISEK) – PODEL STATNI HRANICE CR – PSN 493028,36N0183503,11E (1,8NM E BIELI KRIS) – PSN 493220,44N0183457,55E (2,2NM W HORNI LOMNA) – PSN 493239,69N0184243,79E (1,8NM SW BOCANOVICE)

Vertikální hranice: GND – 5000ft AMSL

HORNI LOMNA:

Horizontální hranice: 493117,78N0183637,20E (1.1NM W HORNI LOMNA) – PSN 492945,24N0183651,97E (2.1NM SW HORNI LOMNA) – PODEL STATNI HRANICE CR – PSN 492312,67N0182433,49E (3.7NM SW BILA) – PSN 492355,07N0182245,37E (3.9NM SW BILA) – PSN 492602,71N0182500,70E (1.5NM W BILA) – PSN 492731,71N0182733,04E (1NM SE STARE HAMRY) – PSN 493159,05N0183300,05E (2.2NM N BIELY KRIZ) – PSN 493117,78N0183637,20E (1.1NM W HORNI LOMNA)

Vertikální hranice: GND – 5000ft AMSL

Prostory BOCANOVICE a HORNI LOMNA budou publikovány zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.